Du blir medlem i GTK genom att betala in medlemsavgiften som är 250 kr för seniorer och 150 kr för juniorer (under 18 år) för 2022 och 350 kr för hel familj.  Enligt GTK:s regler är en ungdom junior hela det året som personen fyller 18 år. Notera att GTK har ett rullande medlemskap (inte årsbundet) dvs om du betalar in medlemsavgiften 5 februari 2022 så är du medlem till 5 februari 2023. På detta sätt behöver du inte fundera över om du tappar tid eller pengar vid vilken tidpunkt du väljer att bli medlem.

OBS VIKTIGT  – vi vill att du betalar medlemsavgiften genom vårt bokningssystem eftersom det då sker en automatisk koppling till det pris du betalar för de de timmar du bokar.

______________________________________________

Köp medlemsskap

För att kunna köpa eller förlänga ditt medlemsskap så måste det finnas tillräckligt med pengar på ditt tennisspelkonto. Så snart du betalt medlemsavgiften så spelar du för medlemspriset.

____________________________________________________________

Om du av någon anledning inte kan betala medlemskapet via vårt bokningssystem så finns det möjlighet att göra det via bankgiro eller swish men då måste jag som administratör manuellt gå in i systemet och lägga till dig som medlem och dessutom kompensera dig för det högre pris som du betalat för den timme du bokat – så – jättebra om du bokar ditt eller familjens medlemskap via bokningssystemet.

GTK:s Bankgiro 812-0115 , Swish till 1235530530. om du skulle använda BG eller Swish – glöm inte att ange vem du är på inbetalningen.

______________________________________________________________

Familjemedlemskap – så här gör du:

Skapa Familjemedlemsskap

Sök efter de familjemedlemmar som har registrerat sig i bokningssystemet, och lägg till dom till listan längst ner.
För de familjemedlemmar som inte är registrerade i systemet kan du själv skriva in deras uppgifter och lägga in i listan längst ner.
När du är nöjd klickar du på ”Ja” för att köpa familjemedlemskapet. Därefter meddelas klubbens administratör som sedan måste godkänna alla kopplade spelare.

Uppdatera familjemedlemsskap

Har du redan betalt för familjemedlemskap har du möjlighet att lägga till fler personer i efterhand. Sök eller skriv in nya personer och lägg till dom till listan längst ner. När du är nöjd klickar du på ”Uppdatera familjemedlemsskap”.