Ordförande

Aslaug Hardardottir, aslaug.hardar@gmail.com

Sekreterare

Robert Persson

Kassör

Tommy Gunnarsson mail: tommy_gunn@telia.com

Övriga

Heikki Vacker, ha.vacker@gmail.com

Dag Hardyson 0707343035 mail: dag.hardyson@gmail.com

Bernard Emanuelsson