Tennisbollen

Under tennisens första år använde man olika slags gummibollar, men det dröjde inte länge förrän man beslutade sig för att utveckla bollar som var beklädda med filt. Detta beslut möttes med stor entusiasm av många tennisspelare, eftersom gummibollen var relativt svår och okontrollerbar att spela med. Under 1920-talet infördes även gummisömmar (av den typ som används idag). I början av seklet startade det svenska företaget Tretorn att tillverka sina första bollar som idag kan betecknas som gasbollar. Det fanns två olika system man kunde tillämpa då man ville fylla en boll med gas. Den ena gick ut på att genom ett litet hål förse bollen med sitt innehåll och därefter täta igen öppningen. Den andra idén som tillkom lite senare var att lägga in gastabletter i bollhalvorna innan de gjuts samman med värme. Under kriget när det var ont om gummi kom proppen tillbaka och man kunde återfylla bollarna med gas så att de räckte längre.

I började av 50-talet började man tillverka trycklösa bollar och Tretorn slopade gasbolls tillverkningen. Det positiva med den trycklösa bollen var att spelegenskapen bibehölls längre än när man använde de tidigare gasbollarna. Men å andra sida var de trycklösa bollarna ganska hårda och därigenom svåra att spela med. Dagens trycklösa bollar är dock mycket lättare att spela med, men även vår tids tennisbollar har genomgått stora förbättringar. Vi har även skumgummibollar som är specialtillverkade till de yngsta spelarna. Dessa bollar är enkla, långsamma och dess egenskaper ändras inte heller vid olika underlag som t.ex. gräs.