Tennisslagen

Forehand
Forehand är det viktigaste grundslaget för både nybörjade och avancerade och är dessutom det mest naturligaste grundslaget. När man slår en forehand skall man tänka på att göra rörelsen mjuk och ge sig själv en god möjlighet att återvända till utgångsläget för att ta emot returen. Nyckeln till en perfekt forehand är att utveckla ett aggressivt attackspel redan från början. När man får en möjlighet att attackera bollen från forehandsidan skall man göra det.

Så här utför du ett forehandsslag:

Vänd sidan emot för att göra dig beredd att träffa bollen. Använd din fria hand för att hålla balansen och böj knäna när du i god tid för tillbaka racketen i träffhöjd. Vid bakre läget slappnar du av vid armbågen och låter rackethuvudet göra en naturlig cirkelrörelse. Lägg till rytm och fart så att du får en bra lyftkraft till framåtsvingen.
Ställ dig parallellt med bollens bana och vrid dig naturligt när du går mot bollen.
För att vara säker på träffa bollen varje gång, går du fram med vänster fot och svingar rackethuvudet uppåt för att möta bollen mellan knä- och höfthöjd. Svinga racketen underifrån och uppåt förbi höften och sträck ut armen utan att låsa armbågen. En träff med böjd armbåge kan betyda att du är alltför nära bollen och att du förlorar kraft och kontroll över slaget.

När du har träffat bollen -stanna inte upp! Du måste fortsätta slaget för att naturligt kunna återta utgångsställningen i tid för ditt nästa slag.  Fortsätt därför, sedan du har träffat bollen, att svinga rackethuvudet igenom träffzonen (det område av banan där du slår bollen) och upp ovanför huvudet med en kraftfullt, uppåtsträvande rörelse. Håll rackethuvudet stilla medan du följer bollens rörelse.

Backhand
Nyckeln till det perfekta backhandslaget är förmågan att kunna räta ut slaget med kraft. Man skall också utveckla förmågan att vända sig om och springa medan man samtidigt förbereder slaget och kommer i position i träffområdet. Detta är ett nyttigt grundslag som gör att man får full kontroll på bakre planhalvan.

Så här utför du backhandslaget:

Man skall närma sig bollen för att komma bakom den och parallellt med bollbanan.
Man skall träffa bollen mellan knä- och midjehöjd. Stå vänd mot nätet bakom din baslinje och i utgångsställning. Håll ut racketen framför dig och stöd den med din lediga hand. Vrid axlarna ett karts varv åt vänster och för över kroppstyngden på vänster fot. Håll kvar stödhandel på racketen medan du för den bakåt, förbi vänster höft. Avsluta bakåtsvingen med ryggen mot nätet. Fortsätt rörelsen framåt och låt kroppstyngden följa med samtidigt som du flyttar fram höger fot.
Avgörandet för en bra timing är perfekt fotarbete och placering på banan.
Svinga inifrån och ut under framåtrörelsen. Ta bort stödhanden från racketen och gör en liten cirkelrörelse med den som förberedelse för en sving nedifrån-upp när du kliver fram. Stå med sidan vänt mot nätet och slå bollen på racketarms  avstånd.

Serve
Serven är det mest förödande slaget inom tennis. Med en vältimad serve kan du skapa stora problem för din motståndare

Så här utför du serve:

Stå med benen brett isär och knäna lätt böjda. Ställ dig bakom baslinjen ungefär 50 cm från mittmärket. Stå med sidan mot din motspelare. Låt vänster tå peka mot höger nätstolpe.
Förbered serven genom att pressa ner bakre foten mot banan och var beredd att flytta fram den när du gör armrörelserna.
Kasta upp bollen framför dig och något till höger. När du för över vikten kan di stödja på bakre foten för att stå stadigare. Samtidigt som du släpper bollen böjer du racketarmen och höjer racket tills den övre delen av ramen pekar rakt upp. I det sista skedet av uppkastet skall båda armarna peka uppåt.
För att kunna slå bollen perfekt över nät skall du sträcka på benen och lyfta racketen. Kroppen skall vara helt utsträckt vid träffen, bara tårna skall ha kontakt med marken. Sträck ut hela racketarmen rakt upp från axeln och slå. Följ igenom slaget som en förberedelse inför nästa slag.

Forehand-volley
Forehand-volleyn är ett av de mest avgörande slagen i tennis och kan ge dig vinstpoäng i många matcher. Gå på nät och stöt rackethuvudet för att slå bollen innan den studsar. Volleyn är ett kort men bestämt slag som slås uppifrån och ner, till skillnad från motsvarande grundslag i forehand som är en sving underifrån och upp.

Så här utför du forehand-volleyn:

När du förbereder dig för att möta en boll med volleyslaget roterar du år höger tills racketen är i jämnhöjd med axeln. Släpp rackethalsen medvänster hand och medan du vrider dig och behåll tyngden på högerfoten.
Gör en kort bakåtsving och sätt rackethuvudet bakom bollen. Du skall inte slå på bollen utan bara låta den vidröra racketen.
När du spelar volley stöter du rackethuvudet fram och möter bollen framför kroppen mellan midje- och axelhöjd. Allra säkrast är att spela bollen i ögonhöjd. Flytta över kroppsvikten ordentlig när du möter bollen.

Backhand-volley
Många tennisspelare anser att det är lättare att spela backhandvolley än den motsvarande forehandvolley. Det kan bero på att spelarmen underlättar en aktiv rörelse när man ställer sig med sidan mot den ankommande bollen. Man skall alltid utveckla både forehand- och backhandvolleyn genom att starta från den bakre planhalvan och sedan förflytta sig snabbt framåt för volleyn.

Så här genomför du en backhand-volley:

Vrid dig med sidan mot bollen från din utgångsställning och dra tillbaka racketen över träffhöjd i nivå med din vänstra axel.
Stöd racketen vid halsen med den hand som inte håller i skaftet. Böj lätt på knäna och låt bakre foten vara stabilt stöd inför slaget. Om du tänker slå en lång boll skall du böja mer på knäna.
Släpp vänsterhanden, gå fram med höger fot och sätt den något snett framför vänster fot. För rackethuvudet framåt och neråt mot bollen mellan axel- och midjehöjd. När du slår bollen flyttar du över tyngden helt på det främre, böjda benet. Försök att hålla fötterna parallella, inte bara lätt vinklade mot bollens bana.

Smash
Smashen är ett utmärkt vapen mot höga lobbar. För att åstadkomma en bra smash är det viktigt att utveckla både en snabbhet samt en vighet så att du kan springa sidledes bakåt. Då skall man använda korta steg. Smashen kan bara användas mot lobbar eller högt studsande bollar. Utveckla därför ett attackspel som tvingar din motståndare att slå en defensiv lobb. Sikta mot hans/hennes backhandhörn. Smasha höga lobbar efter det att bollen studsat och använd en hoppsmash för bollen du annars inte kan nå. Innanför servlinjen vinklar du bollen mot en sidlinje.

Så här utför du en smash:

Flytta dig sidledes, böj armbågen och lyft racketen medan du sträcker ut din fria arm för att peka på lobben din motståndare slagit. Fortsätt att peka medan du ställer dig i läge för att slå smashen. Genom att peka länge hinner du sikta in din smash perfekt.
Din vänsterarm spelar en viktig roll. Den hjälper dig inte bara att ha bra kontroll på bollen framför dig medan du går bakåt, den mäter också upp hälften av sträckan du kan nå med den arm som håller i racketen.
Sträck ut racketarmen helt när du möter bollen med rackethuvudets hela yta riktad mot bollen. Träffa bollen framför dig och avsluta slaget som om du slagit en serve. Bakre foten hjälper dig att stå stadigare vid träffen.

Lobb
Lobb är en boll som du skickar iväg högt i luften. Den kräver en mer fullständig swing än ett grundslag och har en längre bakåtswing med högre avslutning. Det är inte bara ett defensivt slag; rätt längd och med god kontroll kan en perfekt avvägd lobb lätt förvandlas till ett attackslag.

Så här utför du en lobb:

Börja slaget som om du skulle slå ett grundslag, för tillbaka racketen medan du vrider kroppen. Slappna av i armbågen vid slutet av rörelsen och låt båge. Gå fram och svinga rackethuvudet framåt i en brant kurva uppåt.
Låt nedre delen av rackethuvudet leda och svinga racketen framåt i en brant, uppåtriktad bana förr att möta bollen framför främre höft. Krama skaftet vid slaget för att du skall kunna hålla handleden stadig och avpassa svingen så att du möter bollen mellan knä- och midjehöjd när den sjunker. Du kan lägga lobben från vilken sida du vill och variera höjd och djup om du bara har en stabil utgångsställning.

Det finns mycket om tennis och tennisslagen på nätet. Här lägger jag in en fil som visar hur du lär dig tennis på några få minuter. Kanske inte så enkelt men …

Play tennis in minutes