Grästorps Tennisklubb (GTK) ska kännetecknas av en sund och genomtänkt verksamhet som påverkar attityder och värderingar på ett positivt sätt. I GTK är alla välkomna att vara med och spela tennis på sina egna villkor och sin egen ambitionsnivå.

Vi skall ha en sund verksamhet, där både ledare och aktiva tar avstånd ifrån alkohol, tobak och droger, i samband med idrottsverksamhet.

Alla vuxna och ledare i klubben är viktiga förebilder för ungdomar som är med i föreningen med mål att alla ska trivas och tycka att tennis är en rolig motionsidrott. Vi vill vara med och sätta en grund till en hälsosam och livslång positiv inställning till motion och idrott. GTK har därför tagit fram några punkter som vi aktivt arbetar med:

Fair play/ Rent spel

Tennis spelas ofta utan domare och det är vår uppgift att ge alla spelare en grundläggande syn på fair play. Vår ambition är att utbildar både spelare och föräldrar till tävlingsspelare i hur man kan hantera både med och motgångar på tennisbanan. Spelare i GTK som är uttagen till olika tävlingsgrupper och/eller på annat sätt representerar klubben har ett extra ansvar att följa klubbens fair play policy.

Allas rätt att vara med

Du är med och spelar på dina villkor och ambitioner och kan bli så bra som du själv vill. Alla är lika viktiga i klubben oavsett om du väljer att satsa hårt på att bli duktig eller har tennis som en kul motionssport.

Trygg och attraktiv miljö

Vi ska erbjuda en idrottsmiljö där alla känner sig trygga och kan gå till sin idrott med glädje.  Det innebär att vi även ställer krav på hur man sköter sig på banan och att man vårdar våra gemensamma utrymmen. Det innebär också att all alkohol, droger och tobaksanvändning inte är tillåtet i samband med våra aktiviteter.