ASSA ARX

Nu har GTK fått samma inpasseringssystem som övriga hallar som ägs av Grästorps kommun. GTK har fått 100 taggar att fördela. I huvudsak går taggarna till medlemmar men man måste vara fyllda 18 år för att få en egen tag – under 18 år så får föräldrarna ansvara för taggen ifråga.

Om du är medlem och över 18 år så får du kvittera ut en tagg från GTK.  Det är Annelie Götell som administrerar GTK:s taggar och du kan tillskriva henne på mail: anneli.gotell765@gmail.com

Om du inte är medlem och inte heller vill bli medlem utan betalar det högre priset för att spela så kan du bli tillfälligt insläppt i hallen genom att du får koden till en av våra nyckelskåp som finns monterade till höger om dörren in till hallen. Rutinen är då följande:

Du får koden till ett av nyckelskåpen genom att ringa eller sms:a någon av följande:

Dag 0514-10485 eller 0707343035

Robert 0735144747

Lina 0708107492

Annelie 0734165970

OBS. GTK byter koderna med ojämna mellanrum och loggfiler tas ut där vi ser vilka taggar som har använts vid inpassering till hallen. Om du får kod till ett nyckelskåp så är det viktigt att du tar ut taggen – öppnar dörren – men lägger omedelbart tillbaka taggen i nyckelskåpet och låser det. Sedan går du in i hallen. Du skall inte ta med taggen in i hallen!!!

Alla tagg:ar är registrerade i systemet och numrerade. Loggfiler tas ut med ojämna mellanrum för att kontrollera inpasseringen