Grästorps Tennisklubb

Hästhovsvägen 1

467 35 Grästorp

Organisationsnummer 869001-1575

Ordförande Aslaug Hardardottir mail: aslaug.hardar@gmail.com

Klubbtränare Möja Flink  (för frågor om träning/träningsgrupper etc)

Möja Flink mail: melonen202@gmail.com