Vi har just sparkat igång höstterminen och våra tränare Daniel  och Amanda har bestämt träningsgrupper och scheman. Du hittar våra träningsgrupper under Tennisträning.  Det är ambitiösa veckoteman som tränarna lagt upp.

Vi har tvingats höja priserna för hyra av hallen men har ändå bland de absolut lägsta priserna i Sverige.

GTK har en delvis ny styrelse med tre nya namn, Lina Tengström, Annica Wulcan och Robert Persson. Du hittar alla styrelsemedlemmar och deras kontaktuppgifter under Styrelse.

Inom kort kommer GTK att gå över till ett bokningssystem av inne och utebanan från Bokatennis.nu.  Även betalningar kommer då att ske via bokningssystemet.