Med den här bilden önskar Svenska Tennisförbundet och även GTK God Jul och Gott Nytt År till  våra duktiga spelare och ihärdiga tränare. Ett mycket bra 2018 har vi haft.

Nyheter inför 2019

Styrelsen har beslutat att följande priser skall gälla under 2019. Hyra av strötid skall kosta 150 kr för senior som inte är medlem i GTK. 120 kr kostar en timme för en senior som är medlem.  För juniorer 120 kr för icke medlem och 90 kr för medlem.

När det gäller medlemskap i klubben så är priset för medlemskap 250 kr för senior, 150 för junior (under 18 år) och 350 för hel familj.  Enligt GTK:s regler är en ungdom junior hela det året som personen fyller 18 år.  Läs mer om medlemskap och hur du betalar under fliken Grästorps TK och underfliken ”medlemskap”

Tänk på att vårt bokningssystem är automatiserat och det krävs att ni betalar medlemsavgiften i bokningssystemet för att detta skall känna av medlemskapet och därmed ge ett lägre pris vid hyra.

//Dag