Den 5 mars (tisdag) har GTK sitt årsmöte kl 18:30 i Carl Larsson rummet på Grästorps Kulturhus. Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna

Utdrag ur verksamhetsberättelsen för 2018. Under 2018 har GTK
fått igång en stabil tennisträning, med mellan 20-30 elever i olika åldrar. Vi hoppas att träningsverksamheten kan ökas ytterligare trots att vi bara har en innebana. Vi har också pågående vuxenträning.
GTK vill tacka våra tränare Daniel Nilsson och Tilda Larsson som gör ett toppenjobb. Under 2018 gick GTK över till ett digitalt bokningssystem som många uppskattar.

Dagordning för årsmöte Grästorps tennisklubb 2019, 5 mars kl 18:30 Carl Larsson salen, Kulturhuset.

§ 1. Ordförande förklarar Mötet öppnat

§ 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

§ 3. Val av två justerare

§ 4. Mötets behöriga utlysning

§ 5. Godkännande av dagordning

§ 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018

§ 7. Kassarapport

§ 8. Ansvarsfrihet för styrelsen 2018

§ 9. Val av ordförande för 2019-2020

§ 10. Val av ledamöter och suppleanter 2019

§ 11. Val av revisor

§ 12. Val av huvudansvarig för medlemsvärvning samt sponsoransvarig

§ 13. Val av ansvarig för tränarrekrytering

§ 14. Övriga frågor

§ 15. Mötets avslutande

Enligt uppdrag av ordförande Per Götell