Onsdag 28 oktober och torsdag 29 oktober mellan 10 och 12 kan du komma till tennishallen och spela tennis utan kostnad. Vi har rackets och bollar. GTK har bemanning i hallen under dessa tider. Vi kommer att göra riskbedömningar utifrån hur många som kommer till tennishallen och vi kommer att begränsa antalet deltagare och organisera spelet så att risken för smittspridning minimeras.