Samma grupper som tidigare

Röd boll 16.30

Grön boll 17.30

Gul boll 18.30