Kommunen stänger ner sina idrottshallar och dit räknas tennishallen. Den 11 januari tas ett nytt beslut.

Kommundirektör Linda Esseholt-Hermansson skriver:

Tyvärr så har vi fortsatt förhållandevis hög samhällsmitta av covid-19 i Grästorps kommun. Trots flera veckors rekommendationer och vidtagna åtgärder så tycks smittan inte gå ner. Detta leder till att vi behöver vidta ytterligare åtgärder. Från Grästorps kommuns sida så är vi mycket positiva till att våra kommuninvånare rör på sig och att vi har så många föreningar men nu kommer föreningslivet behöva stå tillbaka några veckor. Vårt viktigaste samhällsuppdrag just nu är att skydda riskgrupper och äldre samt att se till att det finns sjukhusplatser till alla som behöver.

Vi kommer därför att behöva stänga alla kommunala idrottshallar från den 22 december fram till den 11:e januari. Den 11:e januari kommer nya beslut att fattas och hallar/träning kan tänkas komma igång igen beroende på hur smittspridningen i Grästorp ser ut. Vi får hela tiden uppdateringar på läget och tänker oss att om covid-19 har minskat så öppnar vi upp igen, försiktigt och coronasäkrat.

Jag har redan fått många frågor kring detta. ”Om vi bara är tre…”… ”Om vi har munnskydd” ”Om vi är åtta och håller avståndet”. Jag förstår att det finns många sätt att tänka kring Covid-19, varav en del säkert är tillämpbart, men för att vi ska slippa gråzoner så stänger vi helt och hållet. Det har också blivit tydligare och tydligare att covid-19 också smittar dagen innan symptom och att man ibland kan vara bärare utan att ha symptom. Därför behöver vi vara extra försiktiga och minska antalet möten och träffar.

Vi är väldigt tacksamma över att vi än så länge inte har fått in covid-19 på våra särskilda boenden. Vi har haft ströfall i verksamheten men ingen intern smittspridning. Nu behöver vi hjälpas åt för att det ska bli så även framöver. Vaccinationerna är här efter jul och då kommer våra allra mest sårbara kommuninvånare få sina första vaccinationer och därefter kommer allt b