Alla hatar att göra dubbelfel

I tennishallen får maximalt 6 personer vistas samtidigt. Det innebär att det är OK att spela dubbel. Orsaken till kommunens beslut att 6 personer får vistas i hallen beror på tennishallens yta som är 674 kvadratmeter.

Med samma beräkningsmodell gäller att det maximalt får vara 1 person i respektive omklädningsrum åt gången. Spelar ni dubbel så får ni gå in och duscha etc en i taget.

I korridoren får max en person vistas och i köket likaså en person.

Från GTK:s sida så är det viktigt att vi följer de regler som kommunen ställer och vi kommer att göra stickprovsvisa kontroller av reglerna följs av ni som hyr hallen