Tennis i Grästorp

Din motion vår mission

Sida 2 av 6

Ett härligt tennisgäng

GTK (Heikki och Dag) gästades av detta härliga gäng från AME i Grästorp. Vi brukar säga att alla kan spela tennis och det stämmer verkligen – så många tennistalanger vi fick se. Jätteroligt att ha er i hallen och se er ha roligt med tennisspelet. Tack för ert besök och välkomna tillbaka.

Senior Sport School

Idag, onsdag 6 oktober hade Tennisklubben glädjen att ha Senior Sport School i Tennishallen för lite information om klubben och tennis samt träning med Heikki Vacker och Dag Hardyson från GTK samt inte minst bollmaskinen Siboasi. Deltagarna är ett glatt och trevligt gäng som engagerat träffade tennisbollarna från alla håll. GTK hoppas att åter kunna se gänget i hallen. Tack till er från GTK.

Sommarkortet från 1 maj

Med Sommarkortet spelar du gratis inne och ute.

Som medlem kan du nu köpa sommarkortet och spela gratis inne och ute hela sommaren.

Sommarkortet gäller från 1/5 till 31/8.
Pris: Junior 300kr, Senior 600kr.
Du kan boka max 3tim åt gången.

Gå in på ”Mina uppgifter” under fliken Konto för att köpa sommarkortet.Personen som köpt sommarkortet och bokat banan SKA vara på banan och spela. Motspelare kan väljas fritt.

Nyckeln till Utebanan finns i Nyckelskåpet som sitter på väggen INNANFÖR ytterdörren. Koden till nyckelskåpet visas när du gjort bokningen.
Koden skickas också till din angivna e-mail adress.
OBS! När du spelat klart låser du grinden, lägger tillbaka nyckeln i nyckelskåpet och låser även detta.

Välkommen till årsmöte

GTK håller digitalt årsmöte torsdagen den 25 mars kl 18:30. Som medlem kan du delta i årsmötet genom länken:

https://call.lifesizecloud.com/2368163

Dagordning

 1. Ordförande förklarar mötet för öppnat
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av justerare
 4. Mötets behöriga utlysning
 5. Godkännande av dagordning
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020
 7. Kassarapport och revisionsberättelse
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Val av ordförande för styrelsen (2 år)
 10. Val av ledamöter, minst 2 och max 6, (2 år)
 11. Val av revisor 1 år
 12. Val av valberedning, 2 personer varav en sammankallande, (1 år)
 13. Klubbinformation
 14. Övriga frågor
 15. Mötets avslutande

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020

Det har varit ett intressant år med många nya utmaningar för att få verksamheten att flyta på med de restriktioner som funnits under året.
Styrelsen har under 2020 haft 12 protokollförda möten. Utöver dessa möten har det varit arbetsinsatser för att städa invändiga utrymmen.
Det gjordes också en insats att rengöra utebanan, det gjordes vid 2 tillfällen under april och maj. Under hösten provade vi att ha extern städning av både hygienutrymmena såsom innebanan. Det utfördes också en initial rengöring av innebanan. Utfallet blev bra och vi beslutade att fortsätta med
det. Det är nu städning varannan vecka schemalagt. Det har införskaffats en ny rengöringsmaskin för hygienutrymmena och prov pågår om det kan hittas en lämplig dammsugare robot även för innebanan. Det har också införskaffats en bollmaskin och det som är kvar är hur vi skall på ett enkelt sätt kunna hyra ut den till våra medlemmar.

Det har också gjorts en enkät för att få in synpunkter från föräldrar hur vi skall utveckla klubben.

Bokatennis.nu
Det digitala bokningssystemet hjälper oss och vi har under året lärt oss och försökt att förenkla för användarna. Det är 55 medlemmar i GTK och utöver det har vi ca 70 st. som bokat och spelat tennis.

Tränare
Antal barn, juniorer och vuxna har under året varierat mellan 30 till 24st och Daniel Nilsson har även haft en pensionärsgrupp på 9st. När det pga. pandemin blev restriktioner så har träningar ställts in och vi har tappat utövare och har nu endast träning en dag i veckan.

Tränarutbildning
Vi har tappat de äldre juniorer vi haft och har ingen för tillfället i föreningen som kan stötta och hjälpa till. Vi har haft öppet hus ändå under Move-It och fick några nyfikna som kom och provade på. Även under höstlovet var det besök av ett fritis som provade och lekte en dag.

Läger
Pga. det rådande läget så har det varit dåligt med deltagande på läger och tourer. Men det anordnades ett 2 dagars träningsläger i Grästorp på höstlovet i samarbete med Högsäter och Uddevalla. Det är Daniel som tränar även dessa klubbar och håller i det. Det var 12st som deltog från
klubbarna.

Styrelsen har haft följande sammansättning under 2020.
Ordförande : Robert Persson, fram till augusti
Sekreterare: Lina Tengstöm Kassör: Tommy Gunnarsson, även tillförordnad ordförande fr.o.m augusti
Ledamot: Dag Hardyson Ledamot: Per Götell
Ledamot: Anneli Götell Ledamot: Åsa Karlsson

Med hopp om ett nytt och enklare 2021.
Tommy Gunnarsson
Tilf. Ordf. GTK

Hallen är nu öppen för spel

Alla hatar att göra dubbelfel

I tennishallen får maximalt 6 personer vistas samtidigt. Det innebär att det är OK att spela dubbel. Orsaken till kommunens beslut att 6 personer får vistas i hallen beror på tennishallens yta som är 674 kvadratmeter.

Med samma beräkningsmodell gäller att det maximalt får vara 1 person i respektive omklädningsrum åt gången. Spelar ni dubbel så får ni gå in och duscha etc en i taget.

I korridoren får max en person vistas och i köket likaså en person.

Från GTK:s sida så är det viktigt att vi följer de regler som kommunen ställer och vi kommer att göra stickprovsvisa kontroller av reglerna följs av ni som hyr hallen

Tennishallen Coronastängd

Kommunen stänger ner sina idrottshallar och dit räknas tennishallen. Den 11 januari tas ett nytt beslut.

Kommundirektör Linda Esseholt-Hermansson skriver:

Tyvärr så har vi fortsatt förhållandevis hög samhällsmitta av covid-19 i Grästorps kommun. Trots flera veckors rekommendationer och vidtagna åtgärder så tycks smittan inte gå ner. Detta leder till att vi behöver vidta ytterligare åtgärder. Från Grästorps kommuns sida så är vi mycket positiva till att våra kommuninvånare rör på sig och att vi har så många föreningar men nu kommer föreningslivet behöva stå tillbaka några veckor. Vårt viktigaste samhällsuppdrag just nu är att skydda riskgrupper och äldre samt att se till att det finns sjukhusplatser till alla som behöver.

Vi kommer därför att behöva stänga alla kommunala idrottshallar från den 22 december fram till den 11:e januari. Den 11:e januari kommer nya beslut att fattas och hallar/träning kan tänkas komma igång igen beroende på hur smittspridningen i Grästorp ser ut. Vi får hela tiden uppdateringar på läget och tänker oss att om covid-19 har minskat så öppnar vi upp igen, försiktigt och coronasäkrat.

Jag har redan fått många frågor kring detta. ”Om vi bara är tre…”… ”Om vi har munnskydd” ”Om vi är åtta och håller avståndet”. Jag förstår att det finns många sätt att tänka kring Covid-19, varav en del säkert är tillämpbart, men för att vi ska slippa gråzoner så stänger vi helt och hållet. Det har också blivit tydligare och tydligare att covid-19 också smittar dagen innan symptom och att man ibland kan vara bärare utan att ha symptom. Därför behöver vi vara extra försiktiga och minska antalet möten och träffar.

Vi är väldigt tacksamma över att vi än så länge inte har fått in covid-19 på våra särskilda boenden. Vi har haft ströfall i verksamheten men ingen intern smittspridning. Nu behöver vi hjälpas åt för att det ska bli så även framöver. Vaccinationerna är här efter jul och då kommer våra allra mest sårbara kommuninvånare få sina första vaccinationer och därefter kommer allt b

« Äldre inlägg Nyare inlägg »